2014-02-27POSTULUI MARE

Scrisoare pastorală la începutul postului mare a anului 2014

Dragi frați întru preoție, preacucernici frați și surori întru călugărie, iubiți frați și surori întru Cristos!

Începem o perioadă liturgică importantă din anul bisericesc – Postul mare. Permiteți-mi așadar să vă amintesc cuvântul, pe care Dumnezeu l-a adresat poporului ales din Vechiul Testament. La prorocul Isaia citim: "În ziua postului vostru (...) asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorvăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul; nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. (...) Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug; împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău." (Isaia 58,3b-4,6-7).

Cum putem vedea în acest fragment biblic, nu merge vorba ca în timpul postului ceva să mănânci, sau ceva să nu mănânci, ci despre adevărata milostenie, despre împlinirea uneia dintre cele mai mari porunci – porunca iubirii. După cum spune Sf.Ioan Evanghelistul în prima sa epistolă: "Dacă zice cineva: "Eu iubesc pe Dumnezeu", și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede?" (1 Ioan 4,20). Așadar, practicile exterioare ale postului – renunțarea la unele mâncăruri, milostenia și rugăciunea, dacă nu vor fi pătrunse de spiritul iubirii, aceste practici o să rămână doar o antrenare trupească sau duhovnicească.

Iubiți frați și surori! În timpul în care în urechile noastre încă nu s-a liniștit ecoul împușcăturilor, pe obrajii familiilor îndoliate nu s-au uscat lacrimile, iar noi toți fiind uluiți de atâta moarte și vărsare de sânge, s-ar putea, ca nu numai la o inimă să se furișeze ispita răzbunării. De aceea, săptămâna iertării în acest an e actuală mai mult ca  niciodată în noua istorie a Ucrainei. Vă îndemnăm la rugăciune pentru dușmani, așa cum ne-a îndemnat Domnul nostru: "...iubiți pe vrăjmașii voștri... și vă rugați pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri..."(Matei 5,44-45a) Nu vorbim că nu ar trebui să funcționeze  legile, judecătoriile, mecanizmele de control obștesc, lustrația etc. E vorba  despre inimile noastre, ca să nu pună stăpânire pe ele răzbunarea, ca noi să-L rugăm pe Isus să ne facă inimile noastre, asemenea Inimii Sale Preasfinte.

Fie ca semnul solidarității noastre cu familiile celor decedați și maltratați, să fie ofranda pe care o să o facem pentru aceste familii, prin donațiile benevole în chetele care vor fi puse în toate Bisericile noastre pe parcursul primelor două săptămâni ale Postului mare. Acest daral inimii, prin conducerea Episcopiei va fi transmis în Fondul de ajutor al acestor familii.

Astăzi poate să existe încă o ispită – a căuta vinovații, a arunca vina pe o singură persoană sau pe un grup de oameni. Dacă tu ai cumpărat voturi și în așa fel ai ajutat să ajungă la putere oamenii care au dat porunci nelegitime, atunci picătura sângelui nevinovat apasă și asupra ta.Dacă tu ți-ai vândut dreptul de vot la alegeri, atunci să nu te gândești că nu ai vină. Cumpărarea sau vinderea hotărârilor judecătorești, hotărârilor organelor de stat, cumpărarea examenelor în universități și școli, mita colectivă – este un rău înrădăcinat în Ucraina. Pe toți  îi revoltează acest lucru. Toți ar dori ca acestea să se termine. Însă mulți dintre noi sunt dependenți de ele ca de un drog. Căiește-te astăzi! Pune-ți întrebarea: ai dat sau ai luat mită. Înțelege că acest lucru este un păcat, nedreptate și încurajarea sistemului corupt. Nu te lăsa ispitit și nu deveni o ispită pentru alții. Astăzi iarăși a apărut o speranță nouă. Însă să ținem minte: ne va salva nu schimbul culorilor de pe steaguri, a partidelor sau a oamenilor care sunt la conducere. Numai schimbarea inimilor omenești ne va ajuta să trăim mai bine. Însăși timpul Postului mare, este un timp în care Dumnezeu poate să schimbe inimile noastre. De aceea, să-l rugăm cu cuvintele biblice din Plângerile lui Ieremia: "Întoarce-ne la Tine Doamne și ne vom întoarce!" (Plângerile lui Ieremia 5,21)

În timpul acesta al întoarcerii spre Domnul și al schimbării inimii noastre, primiți binecuvântarea noastră Arhierească.

 

Episcop MILAN,
Episcopul eparhial

Episcop NIL,
Episcop auxiliar

Ujgorod, A.D. 2014