2014-02-27NAGYBÖJTJÉNEK

Pásztorlevél 2014. év nagyböjtjének kezdetén

Kedves paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnővérek,

Krisztusban kedves testvérek!

 

Az egyházi év fontos liturgikus szakaszához érkeztünk – a nagyböjthöz. Engedjétek meg, hogy emlékeztesselek benneteket Isten üzenetére, amellyel az Ószövetség választott népéhez szólt. Izaiás próféta így ír: "Íme, böjtöléstek napján robotmunkásaitokat hajszoljátok. Íme, perlekedés és civakodás közt böjtöltök, ököllel lesújtva gonoszul. Ne úgy böjtöljetek, mint ma, hogy meghallgatást nyerjen a magasságban hangotok!... Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem: oldd le a jogtalan bilincseket, oldozd meg az iga kötelékeit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, és minden igát törj össze! Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba! Ha mezítelent látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkózz el!" (Iz. 58, 3b-4, 6-7) Amint látjuk, ebben a bibliai részletben az Úr nem arról beszél, hogy valamit együnk vagy ne együnk a böjt idejében, hanem az igazi irgalmasságról, a parancsok közt a legnagyobbnak, a szeretetnek a teljesítéséről. Szent János apostol első levelében így ír: "Ha valaki azt mondja: "Szeretem Istent", és felebarátját gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, aki lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?" (1 Ján 4,20) Hiszen a böjt külső gyakorlása, bizonyos ételek mellőzése, az irgalmasság és az imádság, ha nem itatja át a szeretet lelkülete, csak testi vagy szellemi gyakorlattá válik.

Kedves Testvérek!
Míg füleinkben cseng a lövések visszhangja, az elesettek családjainak szemében még nem száradtak fel a könnyek, és mindnyájunkat megdöbbent a halál, a gyűlölet és a vér, és nem egy szívbe belophatja magát a bosszúállás, a visszavágás, a gyűlölet kísértése. A megbocsátás vasárnapja ezért időszerű, mint soha eddig Ukrajna újkori történelmében. Buzdítunk benneteket az ellenségért való imádságra, amint a mi Urunk is tette: "Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak…" (Mt 5,44-45a). Nem arról beszélünk, hogy nem kell alkalmazni a törvényeket, a bíróságot, a társadalmi ellenőrzés rendszerét, stb… A szívünkről van szó, hogy hatalmába ne kerítse a bosszú, hogy kérjük Jézust, hogy szívünket tegye hasonlóvá az ő legszentebb szívéhez

Legyen az elhunytak és sebesültek családjával való együttérzés jele az a külön gyűjtés, amely összes templomunkban nagyböjt két hetében történni fog! A szívnek ezt az ajándékát az Egyházmegyei Hivatal fogja átadni egy segítségnyújtó alapítványnak.

Más kísértés is elhatalmasodhat rajtunk: a hibás keresése. Áthárítani a vétket egy emberre, vagy egy kisebb csoportra. Ha megvásároltad a szavazatokat, és ily módon segítettél embereket a hatalomhoz jutásban, hogy bűnös utasításokat adjanak, akkor az ártatlanul kiontott vér cseppje téged is nyomaszt. Ha eladtad a szavazatodat a választások alatt, ne gondold, hogy nincs vétked. A bírósági ítéletek adás-vétele, az állami hivatalok döntéseinek, a vizsgáknak a megvásárlása az egyetemeken és iskolákban, az általános vesztegetés: ez mind meggyökeresedett rossz Ukrajnában. Mindenkit felháborít. Mindenki szeretné megszüntetni, ellenben sokan közülünk függnek tőle, mint a kábítószertől. Térj meg ma, és kérdezd meg magadtól, vajon te nem adtál, vagy fogadtál-e el vesztegetést? Tudatosítsd magadban, hogy ez bűn, igazságtalanság, és erősítése egy igazságtalan, korrupt rendszernek. Ne ess kísértésbe, és ne légy kísértés mások számára! Most ismét megjelent a remény, hogy valami új következik. De emlékezzünk: Nem ment meg bennünket a zászlók színének, a pártoknak, a társadalmi berendezkedésnek, a hatalmon lévő embereknek a változása. Csak az emberi szívekben bekövetkező változás teheti meg, hogy mindnyájunknak könnyebb legyen az élete. A nagyböjt az az idő, amelyben az Isten megváltoztathatja szívünket. Ezért kérjük őt, Jeremiás siralmainak a szavával: "Téríts magadhoz, Uram, és megtérünk!" (Siralm. 5,21)

Az Úrhoz való téréshez és a szív megváltoztatásához fogadjátok főpásztori áldásunkat:
Milán, munkácsi megyéspüspök                Nílus, segédpüspök, főhelynök

Ungvár, 2014.