2013-12-24РІЗДВО

Hristos se naște! Măriți-L!

PASTORALA DE CRĂCIUN A EPISCOPULUI MILAN                 

ȘI A EPISCOPULUI NIL

 

”Hristos se naște - preamăriți-L!

Hristos din ceruri – întâmpinați-L!

Hristos pe pământ – înălțați-vă!

Cântați Domnului tot pământul,

și cu veselie lăudați-L, că s-a preamărit!”

(Irmosul utreniei)

 

Preaiubiți frați și surori întru Hristos!

 

                În aceste zile festive de Crăciun, Maica Biserică ne invită la preamărirea lui Hristos Cel născut, la întâlnirea cu El, la cântul care  răsună din inima umplută de bucurie nepământească. Într-adevăr, putem oare să nu-L preamărim pe Dumnezeu, care într-un mod așa preaminunat și miraculos se coboară din înălțimile cerești la oameni! Oare poți să rămâi indiferent, când auzi Vetea Bună, că Fiul lui Dumnezeu a devenit unul dintre noi!

                Patriarhii, prorocii și drepții Vechiului Testament au dorit să vadă fața lui Dumnezeu, însă Dumnezeu a sălășluit într-o ”lumină inaccesibilă”. Cum să nu amintim cererea marelui proroc și văzător al lui Dumnezeu – Moise: ”Dacă am căpătat trecere înaintea ochilor Tăi, arată-mi mărirea Ta!” (Exod 33,18). Iar Dumnezeu i-a zis lui Moise, că este cu neputință omului să vadă fața lui Dumnezeu și să rămână în viață.

Sfântul Petru Crisologul cu aceste cuvinte descrie această dorință a lor: ”preaminunatele lucrări ale lui Dumnezeu au aprins în inimile oamenilor flacăra iubirii lui Dumnezeu și le-au hrănit simțămintele cu acea milostivire, care a fost pentru ei ca o rană deschisă a spiritului, datorită căreia ei au dorit să-L vadă pe Dumnezeu cu ochii trupului.” [1] Chiar însuși Isus Hristos a arătat ucenicilor săi această mare năzuință a sfinților Vechiului Testament: ”Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care le auziți voi, și nu le-au auzit.” (Matei 13,17)

În ziua de 17 decembrie, la împlinirea a 77 de ani, Sfântul Părinte Papa Francisc   comentând Evanghelia acelei zile, s-a exprimat cu aceste cuvinte cu privire la venirea lui Dumnezeu printre noi: ” Întrupându-se, Dumnezeu crează istoria împreună cu noi: Bucuria Sa este să împărtășească viața Sa împreună cu noi și aceasta stârnește în noi lacrimile: ce dragoste este aceasta și ce mângâiere!”  [2]. De aceea, Nașterea lui Hristos e întâlnirea cu Isus, și împreună cu aceasta   - înveselirea, taina consolării – subliniază Papa. Omului contemporan, această sărbătoare îi vorbește despre înțelegere și speranță. În întâlnirea cu noi, Dumnezeu vrea să ne arate două lucruri. În primul rând, ca noi să avem speranță în aceea, că El ne este Tatăl, care întotdeauna ne deschide ușile și niciodată nu ni le închide. În al doilea rând: ca noi să nu ne temem să fim înțelegători, pentru că atunci când creștinii uită de speranță și înțelegere, atunci devin o Biserică rece, care nu știe încotro s-o apuce și privește doar la lucrurile trecătoare pământești. [3]  Dar simplitatea lui Dumnezeu ne spune: mergeți înainte, fiindcă Eu sunt Tatăl, care vă mângâie. Noi trăim într-o lume în care lipsește foarte mult speranța, priceperea de a îmbrățișa pe cei străini, a fi înțelegători față de cei ce suferă. De aceea în aceste minunate zile de Sărbătoare îndeosebi să ne amintim de cei săraci, de cei ce suferă, de cei persecutați, care necesită căldura și ajutorul nostru.

Sfântul Augustin a spus, că în Isus Hristos, Dumnezeu ne-a arătat și ne-a dat calea, prin care dorește să ne conducă la scopul nostru destinat. Dumnezeu nu s-a limitat la aceea, ca Fiul Său să ne arate calea, dar pe El Însuși l-a făcut cale, ca noi să mergem pe ea, iar El însuși să ne conducă. [4].

Deci vă dorim iubiți frați și surori întru Hristos, ca întăriți cu Adevărul, care este El însuși, să pășiți spre viața, care este în El.

Hristos se naște! Măriți-L!

Cu arhierească binecuvântare – Episcop Milan, episcopul de Muncacevo

                                                          Episcop Nil, episcop auxiliar[1] SF.PETRU CRISOLOGUL, Predica 147.

 

[2] PAPA FRANCISC, Observatorul roman, anul CLIII, nr.290, pag.8.

[3] PAPA FRANCISC, Interviu cu Andea Tornelli, 10 decembrie 2013.

 

[4] SF.AUGUSTIN, Comentariu asupra Psalmului 109.