2013-05-02ПОДІЇ

CRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

”Veniți toate popoarele și înțelegeți puterea marelui mister!
Căci Cristos ne-a mântuit pe noi, Cuvântul veșnic
pentru noi a fost răstignit și de bună voie s-a îngropat și a înviat din morți, ca pe toți să ne
mântuiască. Lui să ne închinăm!” 
Stihira Duminicii, glas 3
 
Credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo şi tuturor
oamenilor de bunăvoinţă 
 
Iubiți fraţi întru preoţie,
Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,
Iubiți fraţi şi surori întru Cristos! 
 

Preaiubiți frați și surori întru Cristos! Trăim din nou împreună acele evenimente salvatoare ale vieții lui Isus, care ne umplu inimile de emoții și de mulțumire. Sfânta 


 Maică Biserică ne invită să ne adâncim în marea taină a vieții lui Isus și să-i înțelegem puterea. În suferințele Fiului lui Dumnezeu, în moartea Sa pe cruce, Dumnezeu ne descoperă întreaga profunzime a iubirii Sale față de om: ”dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4,9-10)

De aceea, cea mai importantă lucrare a vieții noastre trebuie să fie credința în această iubire și primirea ei: ”Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” (vers 19)

 

Puterea misterului vieții lui Isus e Învierea Sa glorioasă dintre cei morți. ”Prima zi a săptămânii” a fost a treia zi după moartea lui Isus pe cruce. Această primă zi după sâmbăta patimilor a adus ucenicilor lui Cristos ceva de nemaiauzit. În această zi Cristos Domnul se arată ”la ai săi” ca Înviat, stă din nou alături de ei, se dăruiește lor, le permite să-L atingă, șede împreună cu ei la masă. Această întâlnire a avut în sine ceva deosebit. Lumea s-a schimbat, pentru că Cel care a fost mort a venit la o nouă viață, o viață pentru care mortea nu mai este un pericol. S-a arătat o nouă formă a vieții, o nouă dimensiune a creației. De aceea, pentru apostolul Petru, Învierea lui Isus e renașterea speranței: ”Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Cristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji...” (1 Petru 1,3-4) Iar pentru apostolul neamurilor, Isus este noul Adam, datorită căruia primim o nouă viață: ”Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Cristos.” (1 Cor.15,22)

 

În acest An al Credinței, Biserica ne invită ”la o nouă și adevărată întoarcere la Domnul, unicul Salvator al lumii” În misterul morții și a învierii Sale, Dumnezeu ne-a arătat în plinătate iubirea care salvează și cheamă pe oameni să-și schimbe viața prin iertarea păcatelor. (Fapte 5,31) După cuvintele apostolului Pavel, iubirea îl întroduce pe om într-o nouă viață: ”Noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Cristos a înviat din morți, prin mărirea Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.” (Rom.6,4).

 

În acest luminat Praznic al Învierii lui Cristos, vă dorim tuturora bucurie, fericire și înțelegere. Fie ca lumina lui Cristos, care măreț iese din mormânt să vă lumineze pe fiecare, să vă dea puteri, întărindu-ne în credință, speranță și iubire. Să primim în inimă acest dar Dumnezeiesc și să ne împărtășim din el cu toți cei apropiați.

 

CRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 


Cu arhierească binecuvântare


Episcop MILAN,

Episcopul de Muncacevo


Episcop NIL

Episcop auxiliar