2012-04-02CRISTOS A ÎNVIAT!

PASTORALA DE PAŞTI A PREASFINŢITULUI EPISCOP MILAN EPISCOPUL DE MUNCACEVO

CRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă

 

Iubiți fraţi întru preoţie,

Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,

Iubiți fraţi şi surori întru Cristos!

 

Sărbătoarea Învierii Domnului este întotdeauna un bun prilej de a ne gândi și de a înțelege mai profund că temelia credinței noastre creștine este ”evenimentul, întâlnirea cu Persoana, care ne dă vieții noastre o nouă perspectivă, determinându-i direcția”, spune Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea în enciclica sa Deus caritas est (Dumnezeu este iubire,1). În plinătatea frumuseții sale, credința o poți descoperi numai atunci, dacă ea se sprijină pe întâlnirea cu Cristos cel înviat. Și în prezent credința rămâne un dar, care trebuie descoperit și cultivat, mărturisind despre el, pentru ca Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi să trăim frumusețea și bucuria de a fi creștini.

 

De aceea, adresându-mă Dumneavoastră, în timpul acestei sărbători, vă invit pe toți în a reflecta asupra acestui mare dar – credința. Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea văzând importanța acestei virtuți, prin scrisoarea apostolică Porta Fidei (Poarta credinței) a anunțat pentru Biserica Catolică Anul Credinței, care începe pe 11 octombrie 2012 și se va termina în 24 noiembrie 2013. Acest an ar trebui să fie un timp de a ne da silința în a cunoaște mai bine învățătura lui Cristos, așa cum  ne-o prezintă Biserica în lumina Conciliului Vatican II. În această scrisoare Papa se adresează fiecărui credincios cu cuvintele: ”Anul Credinței este o invitație la o autentică și reînnoită convertire la Domnul, unic Mântuitor al lumii. În misterul morții și al învierii Sale, Dumnezeu a revelat pe deplin iubirea care mântuiește și cheamă pe oameni la convertirea vieții prin iertarea păcatelor. Pentru apostolul Pavel, această iubire îl întroduce pe om într-o viață nouă: ”Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă” (Romani 6,4). Grație credinței, această viață nouă plăsmuiește întreaga existență umană pe noutatea radicală a învierii. În măsura disponibilității sale libere, gândurile și afectele, mentalitatea și comportamentul omului sunt încet purificate și transformate, într-un drum care nu este niciodată terminat pe deplin în această viață. ”Credința care lucrează prin iubire” (Galateni 5,6), devine un nou criteriu de înțelegere și de acțiune care schimbă toată viața omului.”                (Porta Fidei,1)

 

Astfel stând în fața acestei mari comori, suntem din nou chemați la o autentică alegere, deoarece viața noastră de azi, cu cât merge mai departe, din ce în ce mai mult ne duce la o ruptură între credință și viața de zi cu zi, iar prin intermediul diferitor factori mass-media se consideră realizată numai atunci, cînd este umplută de prosperitate și o varietate de distracții spectaculoase.

 

Cele patruzeci de zile de post, pe care le-am petrecut ca o pregătire pentru sărbătoarea Învierii lui Cristos, ne-au servit în primul rând la o viziune mai realistă a vieții noastre. Pentru că prin rugăciune, post și milostenii să putem fiecare pentru sine să descoperim importanța slujirii și a iubirii față de aproapele, care poate fi realizată numai prin iubirea față de Dumnezeu. Așa dar, purificați prin post noi putem câștiga întâlnirea cu Cristos Cel Înviat, iar sărbătoarea Paștelui să devină pentru noi nu doar o sărbătoare încărcată de diferite obiceiuri populare, dar Evenimentul, care poate modela viața noastră în credință.

 

Încheind scrisoarea sa, Papa accentuează: ”Ajungând la capătul vieții sale, Apostolul Pavel i-a cerut discipolului Timotei să ”caute credința” (cf. 2 Timotei 2,22) cu aceeași statornicie ca atunci când era tânăr (cf. 2 Timote 3,15). Să simțim această invitație adresată fiecăruia dintre noi, pentru ca nimeni să nu devină leneș în credință. Ea ne însoțește în întreaga viață, permițându-ne să percepem cu o privire mereu nouă minunățiile pe care Dumnezeu le săvârșește pentru noi. Concentrată să perceapă semnele timpurilor în ziua de astăzi a istoriei, credința ne angajează pe fiecare dintre noi să devenim semne vii ale prezenței Celui Înviat în lume. De aceea, lumea astăzi are nevoie în mod deosebit de mărturia credibilă a celor care, luminați în minte și în inimă de Cuvântul Domnului, sunt capabili să deschidă inimile și mințile multora la dorința de Dumnezeu și de viață adevărată, aceea care nu are sfârșit.” (Porta Fidei,14)

 

Credința este personală și totodată o lucrare comună – acest dar al lui Dumnezeu se trăiește în marea comunitate a Bisericii lui Cristos și tinde să fie transmisă lumii întregi.

 

Vă doresc tuturor, ca fiecare dintre intreprinderile și inițiativele din timpul acestui An al credinței, să ne încurajeze și să ne adauge fiecăruia puteri noi în bucuria de a redescoperi credința și a mărturisi despre ea.

 

Vă doresc un Paște fericit, iubiți frați și surori și tuturor creștinilor meleagurilor noastre și a întregii Ucraine.

 

CRISTOS A ÎNVIAT!   ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

                                                          

Cu arhierească binecuvântare

 

                                                                                               Episcop MILAN,

                                                                                          Episcopul de Muncacevo

 

                       Dată în Ujgorod, la reședința episcopală, de Sărbătoarea Luminată a Învierii lui Cristos,

                                                                                          Anul Domnului 2012