2010-12-23РОЖДЕСТВО

CRISTOS SE NAȘTE! MĂRIȚI-L!

Onorabilului cler,

Venerabililor călugări și călugărițe,

Preaiubiților întru Cristos fraților și surorilor

Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo

și tuturor oamenilor de bunăvoință!

 

 

CRISTOS SE NAȘTE!  MĂRIȚI-L!

 

De sărbătoarea Crăciunului, la fel ca și de cea mai mare sărbătoare a anului nostru liturgic – Paștile – ne pregătim prin post. După ziua dedicată memoriei  apostolului Filip, se începe postul Nașterii Domnului, pe care noi îl numim ”filipovka”. Dureaza exact patruzeci de zile, amintindu-ne prin aceasta de Postul Mare – de patruzeci de zile înaintea sărbătorii Învierii lui Cristos și în același fel arătându-ne înrudirea dintre cele două mari sărbători: Paștile și Nașterea lui Cristos. ”Dumnezeu devine om pentru ca omul să poată ajunge dumnezeu”. Această expresie a Părinților Bisericii de-a lungul istoriei multiseculare a Bisericii, ne vorbește despre principalul mesaj al creștinismului. Dumnezeu intră în istoria noastră, devine unul dintre noi, trăiește viața noastră, suferă asemenea nouă, primește moartea pentru ca să învie dintre cei morți și prin aceasta să ne dăruiască învierea, nouă tuturor. Și în toată viața Sa, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, ne descoperă esența lui Dumnezeu – dragostea Dumnezeiască. În așa fel, întâlnindu-ne cu Cristos, Omul cel Nou, noi ne întâlnim cu Dumnezeu.

Sărbătoarea Nașterii lui Cristos este legată tocmai cu venirea în lume a acestui Om Nou. Nașterea Sa, care are loc în tăcere și în sărăcie, primii martori fiind cei mai săraci oameni – păstorii, ne descoperă nouă tuturor marea taină a vieții umane. Ea este extrem de valoroasă, chiar și atunci, când ni se pare că nu suntem asigurați cu toată prosperitatea materială.  Sau cu alte cuvinte putem spune – bunăstarea materială nu poate să fie un criteriu pentru acceptarea sau respingerea vieții umane. Amintesc aceasta, datorită faptului, că în lumea modernă, conceptul de fericire este adesea înlocuit cu noțiunea de bunăstare materială. Prin aceasta, multe familii tinere – bărbați și femei se află într-o  ispită constantă, că pentru nașterea Noii Vieți  au nevoie de un nivel sigur de bunăstare materială. Neavându-l, ei resping viața și prin aceasta încearcă singuri să decidă între ce e bine și  rău, ajungând astfel la ispita primară a șarpelui din grădina Edenului: ”Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.” (Genesa 3,5) Aceasta este o încercare de a deveni dumnezeu fără Dumnezeu.

 

În Liturghia noastră la Vecernia Nașterii lui Cristos, cântăm:

           

            Veniți să ne bucurăm cu Domnul

            vestind acest mister:

            căci zidul de la rai e nimicit,

            sabia învăpăiată dispare,

            Heruvimul se retrage de la pomul vieții,

            iar noi cei alungați din rai pentru neascultare

            ne împărătșim cu hrana paradisiacă.

            Neschimbata față a Tatălui și strălucirea ființei Sale

            Ia chip de rob;

            Venind din preacurata mamă

            El nu a cunoscut nici o schimbare.

            Fiind Dumnezeu adevărat,

            El a rămas ceea ce a fost,

            și acceptă ceea ce n-a fost,

            devenind om pentru iubirea Sa de oameni.

            de aceea către El să strigăm:

            cel născut din Fecioară, Dumnezeu

            îndură-te spre noi.

 

 

            În această stihiră de seară, pe care noi o cântăm la Liturghia Nașterii Domnului, este transmis tot ceea ce am dorit să Vă împărtășesc. Porțile Paradisului sunt deschise, adică ușile spre o viață înbelșugată, spre o viață fericită ne sunt descuiate. Dar ceea ce ni le deschide, sau mai precis vorbind, Cel care ni le deschide este Cristos – Noul Om, Noua viață. Astfel întâi de toate să venim la El și împreună cu El și Biserica Sa, care e trupul Său, iar El capul, să ne făurim un viitor în viață fără frică. ” În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită alungă frica.” (1 Ioan 4,18)

Fiindcă cine face așa, cum spunea psalmistul: ”nu se va clătina în veac!”

 

Vă doresc să petreceți bucuroși Sărbătoarea Nașterii lui Cristos. Fie ca Domnul să binecuvinteze toate familiile noastre, pentru deschiderea spre o Nouă viață. Vă doresc, ca toți să ne putem aduna împreună la masa în Noaptea sfântă și să-I mulțumim Lui pentru darurile Sale cele mari, pe care ni le dăruiește.

 

Binecuvântarea Domnului să fie cu voi în toate zilele Noului An al Domnului 2011!

 

 

Episcop MILAN,

Episcopul de Muncacevo