2007-06-20

ЗНАЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У НАПРЯМКУ РОЗБУДОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Аналіз провідних вчених світу (політологів, екологів, соціологів та економістів), виконаний в останні роки з метою вияснення причин розвитку все більшої кількості регіональних кризових екологічних ситуацій і поглиблення глобальної екологічної кризи, показав, що однією з головних причин є тотальний дуже низький рівень екологічної культури, екологічної духовності, етики, свідомості, низька ефективність обміну позитивним міжнародним досвідом і технологіями у сфері охорони природи. Це було підтверджено на Всесвітньому екологічному форумі у Йоганнесбурзі (ПАР, 2002р.) та у Києві (Всеєвропейський Самміт міністрів охорони природи «Довкілля для Європи», 2003р.).

Тому дуже важливим завданням сьогодення у всіх країнах світу, у тому числі — в Україні, є активний розвиток екологічної культури і духовності, як вагомих факторів гармонійного, еколого-збалансованого розвитку людства, активізація співпраці екологів різних країн, збереження й відтворення природних ресурсів планети. Тому в останні роки в усіх розвинених країнах пріоритетності набув розвиток екологічної освіти і виховання, освіти для гармонійного розвитку, розвиток підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі екологічного контролю, екологічного менеджменту і управління, економіки природокористування, розвиток міжнародного співробітництва у галузі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів, розвиток обміну досвідом у цій сфері, стажування студентів і викладачів. У контексті останнього надзвичайно важливим є розробка і наявність достатньої кількості різномовної екологічної літератури, особливо — термінологічних екологічних словників, яких сьогодні — гострий дефіцит. У першу чергу потрібні термінологічні екологічні словники мовами тих країн, де досвід екологічних досліджень, екологічного законодавства і охорони природи та співробітництва у цій сфері є найбільш високим, найбільш ефективним. Це, як показує аналіз, англійська та німецька мови. І в англомовних країнах (США, Канада, Великобританія), і у німецькомовних (Німеччина, Австрія та ін.) останнім часом досягнуто значних успіхів у сфері охорони природи, екологічного законодавства та управління природокористуванням.

Значно збільшилася потреба у обміні позитивним досвідом у галузі охорони довкілля і природокористування, обміном навчальними програмами з різних екологічних дисциплін, обмін студентами та викладачами. Необхідно зазначити, що у сфері природничих наук, особливо — геології, біології, а також у сфері філософії кінця 19-го і першої половини 20-го століття у світі переважала німецька мова, як серед наукової, так і серед словникової літератури. Але після Другої Світової війни поступово стала переважати англомовна література, яка значно витіснила німецьку майже у всіх сферах наукової діяльності.

На початку ХХІ ст. у Європі в багатьох країнах виникла потреба значно активізувати співробітництво з Німеччиною у галузі охорони довкілля, як у держави не тільки з найбільшою кількістю населення, але й з найпотужнішою економікою і найвагомішими досягненнями у галузі охорони довкілля, екологічних технологій та екологічного законодавства. В останні роки розширюється не тільки науково-технічне співробітництво України у галузі охорони довкілля з німецькомовними країнами, але й активно розвивається співпраця у галузі церковного екоменеджменту. Останнім часом значно поглибилося екуменічне співробітництво різних конфесій у різних країнах в галузі збереження і охорони Природи та підвищення екологічної культури і духовності населення.

З огляду на вищезазначене дуже важливим і актуальним є підготовка, видання і розповсюдження українсько-німецьких та німецько-українських екологічних спеціалізованих галузевих термінологічних словників (для фахівців, що працюють у сфері екологізації таких галузей, як енергетика, транспорт, сільське господарство, промисловість, гірнича справа та ін.); загальноекологічних термінологічних словників; українсько-німецьких та німецько-українських екологічних довідників, посібників з екологічного аудиту, екологічного моніторингу і екологічного управління.

Все більше українських вищих навчальних закладів потребують українсько-німецьких термінологічних словників та довідників, все більшим попитом останні користуються у фахівців природоохоронної сфери.

Білявський О., Боднар О.