2007-06-20

ПЕРЕДМОВА

Вселенська Церква приділяє багато уваги питанням пов’язаним із відповідальністю за Створіння. Протягом останніх років Рада Європейських Єпископських Конференцій (ССЕЕ) організувала ряд конференцій присвячених цій актуальній тематиці. Перша зустріч відбулась в 1999 році у м. Цельє (Словенія) по питанням теологічних і етичних принципів екологічних зобов’язань Церкви. Наступне зібрання делегатів європейських єпископських конференцій проходило в 2000 році у м. Бад-Гонеф (ФРН) і окреслювало коло питань, пов’язаних з духовністю Створіння і політикою навколишнього середовища. Третя конференція мала місце в 2001 році у м. Бадін (Словаччина) і стосувалася питань пов’язаних з християнським способом життя і сталим розвитком. В 2002-му році у м. Венеція (Італія) відбулась четверта міжнародна конференція “Робота і відповідальність за Створіння”. Тема „Виховання відповідальності за Створіння і сталий розвиток” стала предметом обговорення і головною темою зустрічі делегатів європейських єпископських конференцій у місті Вроцлав (Польща) в 2003 році. І завершила цикл згаданих форумів, організованих ССЕЕ, міжнародна науково-практична конференція „Церкви і релігії — їх відповідальність за Створіння”, яка мала місце в 2004 у м. Брюссель (Бельгія).

Україна не стоїть осторонь у вирішенні подібних проблем. Комісія з екології і мігрантів Конференції Римсько-Католицьких єпископів України у своїй діяльності покликана привернути увагу розгляду проблем пов’язаних із відповідальністю за Створіння як всередині Церкви так і за участі науковців-екологів, широких кіл громадськості і людей доброї волі загалом. Згадана науково-практична конференція зініційована вищенаведеною комісією не є тому винятком. Крім організації конференцій, семінарів, робочих шкіл та інших публічних заходів по відповідальності за Створіння комісія з екології щороку проводить дитячі літні еколого-освітні табори, акції “посади своє дерево”, “чистий дім” та інші природозахисні міроприємства. До Вашої уваги пропонуємо збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи”, яка відбулася 14–17 червня в Ужгороді. Цей форум є логічним продовженням циклу конференцій на соціальну тематику організованих за участю богословів, науковців, широких кіл світської громадськості і загалом людей доброї волі на українських теренах. Дещо подібні наукові конференції в нашій державі мали місце в 1992 році (обговорення ситуації в сучасному світі через призму знаменитої енцикліки Івана Павла II “Сотий рік” і в 1996 році (розгляд найважливіших проблем України: екології, економіки і моралі) торкнулися найактуальніших питань життя українського суспільства і шляхів виходу із тривожної ситуації. Оргкомітет конференції 2007 року поставив за мету перенести вдалі приклади активної участі Церкви у збереженні довкілля в Західній Європі на українські терени, а також обмінятись досвідом і добрими напрацюваннями в позитивних зрушеннях вирішення екологічних проблем за участю Церкви Україні. До успіху організаторів конференції відносимо бажання великої кількості як іноземців, так і громадян України: богословів, науковців, громадських діячів, політиків, письменників і митців прийняти участь у згаданому форумі. З Церков і релігій в конференції прийняли участь ієрархія і представники Римо-Католицької Церкви, Української Греко-Католицької Церкви, Мукачівської греко-католицької єпархії, Української Православної Церкви МП, Закарпатської Реформатської Церкви, іудеї, мусульмани, широкі кола наукової і світської громадськості, представники влади, НГО, журналісти, письменники, митці. Прерогативні проблеми, що розглядалися на конференції віддзеркалені у матеріалах збірника який Ви тримаєте в руках. На базі викладених міркувань і пропозицій під час пленарних засідань і “круглих столів” було складено рішення конференції, яке подане в кінці даного збірника. Висловлюємо сподівання, що це видання буде корисним для подальшого об’єднання зусиль науки і Церкви у справі подолання екологічної кризи, яка насувається на людство.

Доцент Олександр Бокотей