2015-04-05PAȘTI 2015

PASTORALA DE PASTI

Scumpi fraţi întru preoţie,
Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,
Iubiți fraţi şi surori întru Cristos!

 

CRISTOS A ÎNVIAT!

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 

Domnul îndurător ne-a învrednicit să ajungem și această zi a luminatelor Paști a anului 2015. Deși bucuria sărbătoririi noastre este întunecată de repetata tristețe a pierderii celor apropiați, care au murit în război, însă pe toți ne mângâie și ne umple de bucurie speranța lor și a noastră în învierea lui Cristos.

Când Dumnezeu a făcut primul paște – ieșirea poporului evreu, care se afla în moartea și robia egipteană, - l-a trimis pe Moise, ca să-i spună lui faraon: eliberează poporul meu, ca noi să aducem o jertfă – o liturghie în libertate. Inima împietrită a lui faraon nu a putut și nu a vrut să-i permită poporului ales să realizeze mulțumirea adusă lui Dumnezeu în libertate. Biserica lui Cristos este noul popor ales, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel: noi suntem Israel nu după trup, dar după spirit (com.Rom.9,6-8). Și așa, după cum oarecând Dumnezeu a salvat din robie pe poporul său prin sângele mielului, tot așa mereu salvează noul popor ales – Biserica – prin sângele Mielului lui Dumnezeu Isus Cristos.   După cum poporul evreu a fost în sclavia egipteană, babilonică, romană, așa și Biserica- poporul lui Dumnezeu – nu odată a fost și este în diferite locuri ale lumii în sclavie,  persecutată și urmărită.

Biserica nostră, care este o parte a Bisericii Universale – succesoarea misiunii poporului ales, deasemenea a avut parte de persecuții și urmăriri. Și Eparhia noastră Greco-Ctolică de Muncacevo a avut timpul ei, al Egiptului – a robiei și a distrugerii. Timpul în care nu a putut să aducă jertfă de preamărire lui Dumnezeu, să celebreze liturghii în libertate. Timpul de persecuție din partea regimului totalitar sovietic: lichidarea și interzicerea Bisericii, persecuția clerului și a credincioșilor, confiscarea lăcașurilor de cult – biserici, capele, case de rugăciune. Iar când Dumnezeu s-a îndurat de poporul ales, ce în fiecare an din recunoștință față de Dumnezeu a sărbătorit Paștele, așa și noi întotdeauna ne amintim ieșirea din ”robia” sovietică, ceasul întunericului și al fricii în catacombe, și mereu îi mulțumim pentru mila sa, pentru eliberare. Dumnezeu a scos poporul nostru la libertate. Și după a lui sfântă voie, anul acesta sărbătorim 25 de ani de reînnoire a vieții liturgice în Eparhia de Muncacevo.

Sărbătorirea anuală a Paștilor în mijlocul poporului Evreu cu toate semnele (mielul, ierburile amare, azimile nedospite, vinul dulce, roșu ca cărămida), și deasemenea povestirile despre Paști, au avut în primul rând rolul să-i ajute pe părinți să transmită credința copiilor și să-i învețe să-și aducă aminte de bunătatea lui Dumnezeu și lucrurile sale mari făcute pentru popor. Noi, ca și noul popor al lui Dumnezeu, ales de Cristos și spălat în sângele Lui, deasemenea transmitem copiilor noștri credința și amintirea despre bunătatea lui Dumnezeu. Fiindcă, în primul rând, Dumnezeu a scos Biserica noastră din robie, din exterminarea fizică și persecuție, iar în al doilea rând, a scos și ne scoate prin sângele lui Cristos din robia păcatului, din neputința de a iubi pe alții, din natura noastră omenească rănită de păcatul strămoșesc și de fiecare păcat.

Cu un mare zel și cu mulțumire față de Dumnezeu pentru eliberarea noastră, noi episcopii, preoții, evanghelizatorii și părinții, să ne apropiem de a transmite credința generației mai tinere. Fie ca să nu lipsească din Eparhia noastră catehezele pe tema Dumnezeieștii Liturghii, întroducerea copiilor în înțelegerea ei și de a aprinde în ei dorința să ia parte la ea. Să fim asemenea poporului ales, ca urmași ai lor după spirit, ca  să-i permitem lui Dumnezeu să ne taie împrejur inimile noastre, ceea ce înseamnă de a ne întroduce din ce în ce mai adânc în rânduiala rugăciunii liturgice a Bisericii, rânduiala dragostei și a mulțumirii, rânduiala amintirii de bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu.

Vă dorim tuturor să trăiți Paștele din acest an într-o pace profundă, plină de bucurie în speranța la marea milostivire a lui Dumnezeu. Vă încredințăm pe toți mijlocirii rugăciunilor Preasfintei Fecioare Maria. Fie ca sub acoperământul ei, viitorul nostru să fie pașnic și sigur. Iar mijlocirea rugăciunilor fericitului nostru martir Teodor Romja să ne obțină de la Dumnezeu mângâierea, ca niciodată să nu ne mai întoarcem în robia egipteană.

 

CRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 

Cu arhierească binecuvântare

Episcop MILAN,
Episcopul de Muncacevo

Episcop NIL
Episcop auxiliar

 

Dată în Ujgorod, la reședința episcopală, de Sărbătoarea Luminată a Învierii lui Cristos,
Anul Domnului 2015