Останні статті з цієї рубрики

2019-01-01 • РІЗДВО

Milán, munkácsi megyéspüspök és Nílus segédpüspök Karácsonyi üdvözlete

Milán, munkácsi megyéspüspök és Nílus segédpüspök

Karácsonyi üdvözlete

 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek és minden jóakaratú embernek

 

Krisztusban kedves Testvérek!

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

 

„Hová mentek, három király?

Csillag mutat nékünk irányt.

Megyünk Betlehembe,

Megváltót keresve, vágyó szívvel.”

 

A hagyomány a három bölcset királyoknak nevezi. Rájuk tekintve nem annyira előkelő származásuk, hanem inkább kétségtelenül felülről való bölcsességük kell, hogy magával ragadjon bennünket.

Pogány létükre természetes volt számukra Isten szavának teljesítése. „Mert én irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, és Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat.”(Oz. 6,6,) Nekünk, keresztény népekhez tartozóknak, akik nem vagyunk pogányok, ismerjük hagyományainkat, szokásainkat,  még inkább kellene vágynunk arra, hogy keressük és megismerjük az Urat.

Kedves Testvérek! A születés ünnepén elsősorban mindnyájunknak a hit nagy ajándékára van szüksége. Minden Szent Liturgián elmondjuk a hitvallásban, hogy hiszünk „az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban”. Csak a Szentlélek által tudjuk teljes szívünkből hinni azt, hogy ez a világító fény, ez a csillag, ez a népek világossága , mint a II. Vatikáni zsinat tanítja, maga Krisztus, „akinek fényessége tündöklik az egyház arcán”. (II. Vatikáni zsinat, Lumen Gentium 1.)

A bölcsek, követve a csillagot, találkoztak nehézségekkel: felhős égbolt, tájékozódás elvesztése –  mégis kísérte őket a fény. Így az egyház történelmének évszázadai során is lehetnek pillanatok, amikor a bennünket vezető fény mintegy elhomályosul. Időnként eltakarják a felhők. Úgy tűnik, elveszítjük a tájékozódási pontot. A hit azonban, hogy AZ EGYHÁZ VILÁGOSSÁG, segíthet bennünket, hogy vezetésével Krisztushoz menjünk, annak ellenére, hogy látjuk az egyház híveinek, gyermekeinek, papságának bűneit, emberi hibáit, válságos pillanatait.

Kedves Testvérek! Kívánok nektek olyan hitet, amely minden családot „családegyházzá”, fénysugárrá tesz a társadalmunkban élő emberek számára, az imádság, a kölcsönös szeretet és a tisztelet közösségévé, ahol az ifjabb nemzedéknek a hitet átadhatjuk. A családegyháznak ez a fénye a lelkipásztorok buzgó és szent szolgálatából fakadó fénnyel és az Istennek szentelt életű emberek imádságos életével egyesülve, egyetlen világosságá, vagyis egyetlen egyházzá válik a népek számára. Ilyen módon tájékozódási pont, világítótorony lesz, amely mutatja mindnyájunknak a Krisztushoz vezető utat.

Karácsony ünnepe alkalmából kívánunk mindnyájatoknak, Krisztusban kedves testvéreim, örömet, békét és egyetértését! Ragyogja be családjaitokat a betlehemi éjszaka, Krisztus köztünk való jelenlétének fénye!

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

 

Krisztusban:

Milán, megyéspüspök és Nílus, segédpüspök